Chính sách mới >> Tài chính 03/12/2019 11:35 AM

Thay đổi Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại

03/12/2019 11:35 AM

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 25/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Mẫu giấy phép mới về thành lập và hoạt động NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thay thế Phụ lục 1 (Mẫu giấy phép) ban hành kèm theo Thông tư 40/2011 bằng Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 25/2019, bao gồm:

- Phụ lục 1a (Mẫu Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại);

- Phụ lục 1b (bao gồm: Phụ lục 01b1 và Phụ lục 01b2 (Mẫu Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài);

- Phụ lục 1c (Mẫu Giấy phép thành lập văn phòng đại diện).

Thay thế Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư 40/2011 bằng Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư 25/2019.

Bên cạnh đó, đối với  các hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện đã nộp mà Giấy phép đã hết hiệu lực trước ngày 17/01/2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo thẩm quyền quy định tại Thông tư 25/2019.

Thông tư 25/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2020 và bãi bỏ điểm b khoản 4 Điều 1 và Điều 2 Thông tư 17/2017/TT-NHNN, khoản 1 Điều 1 Thông tư 28/2018/TT-NHNN.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,046

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn