Chính sách mới >> Tài chính 26/03/2019 09:34 AM

Hướng dẫn về tiêu thức bắt buộc và xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử

26/03/2019 09:34 AM

Ngày 20/3/2019, Cục Thuế Hà Nội ban hành Công văn 10349/CT-TTHT để giải đáp thắc mắc liên quan đến tiêu thức bắt buộc và xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử

Theo đó, nguyên tắc về tiêu thức bắt buộc và xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành. Do vậy việc quản lý, sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 51, Nghị định 04 và Thông tư 32/2011/TT-BTC. Kể từ ngày 01/11/2020, việc quản lý, sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện thống nhất theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với các nội dung về tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 32. Từ ngày 01/11/2020, Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 119.

- Đối với nội dung xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử đã lập: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty nghiên cứu và thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư 32. Từ ngày 01/11/2020, Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 24 Nghị định 119.

- Về thời điểm lập hóa đơn điện tử, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại tiết a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Từ ngày 01/11/2020, Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 119 nêu trên.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,221

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn