Chính sách mới >> Tài chính 05/07/2018 08:40 AM

Giải đáp 36 vướng mắc liên quan đến Nghị định 59/2018/NĐ-CP

05/07/2018 08:40 AM

Ngày 04/7/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3899/TCHQ-GSQL về việc xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Toàn văn phần giải đáp 36 vướng mắc liên quan đến Nghị định 59

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, giải đáp vướng mắc tại các văn bản sau đây:

- Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

- Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,840

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn