Chính sách mới >> Tài chính 04/01/2017 08:29 AM

Quyết định 2544/QĐ-NHNN: Người vay gói 30.000 tỷ tiếp tục trả lãi 5% trong năm 2017

04/01/2017 08:29 AM

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ sẽ là 5,0%/năm.

Gói 30.000 tỷ đã phát huy tác dụng tích cực cho người thu nhập thấp muốn mua nhà ở xã hội. Ảnh: Hoài Anh

Đây là quy định tại Quyết định số 2544/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNNThông tư số 25/2016/TT-NHNN (gói 30.000 tỷ).

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30.000 tỷ là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017 và thay thế Quyết định số 2645/QĐ-NHNN ngày 30-12-2015 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ.

Theo quy định, lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ được NHNN công bố hàng năm. Định kỳ vào tháng 12, NHNN xác định và công bố lại lãi suất cho năm tiếp theo, sẽ bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và không vượt quá 6% mỗi năm.

Những khách hàng đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng nhưng các khoản giải ngân sau năm 2016 (khi gói 30.000 tỷ đã kết thúc) sẽ phải chịu lãi suất thương mại theo sự thỏa thuận với các nhà băng.

Số liệu từ NHNN cho biết, đến nay đã có trên 50.000 cá nhân, hộ gia đình đã cải thiện chỗ ở nhờ gói 30.000 tỷ.

Tính đến 30-11-2016, Chương trình đã giải ngân là 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng. NHNN dự kiến đến hết năm 2016 (thời điểm kết thúc chương trình) sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.

Hương Dịu

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn