Hoàn trả thuế giá trị gia tăng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

20/01/2015 13:45 PM

Để thực hiện thống nhất việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, Bộ Tài chính đã có văn bản 18340/BTC-TCHQ hướng dẫn các Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh, thành phố phương án thực hiện.

Cụ thể, các trường hợp sau thuộc đối tượng được hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa:

Thứ nhất là hàng hóa NK có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày nộp tiền vào NSNN thì được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đã nộp và số tiền phải nộp.

Thứ hai là hàng hóa đã NK nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đối với số hàng hóa đã tái xuất.

Thứ ba là hàng hóa đã XK nhưng phải NK trở lại (tờ khai NK trước ngày 01/9/2014 – ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính), nếu đã nộp thuế GTGT khi NK trở lại thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đó.

Thứ tư là nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất XK quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm XK, đã nộp thuế GTGT thì sau khi XK sản phẩm được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp tương ứng với phần nguyên liệu, vật tư NK cấu thành trong sản phẩm thực tế đã XK.

Thủ tục xử lý tiền thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP  của Chính phủ, khoản 3 Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC  của Bộ Tài chính.

Việc hoàn trả thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa được thực hiện đồng thời với việc hoàn thuế NK (nếu có).

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn về thẩm quyền hoàn trả thuế. Theo đó cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa cho DN đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/0/2014 (thời điểm Thông tư số 150/2013/TT-BTC  có hiệu lực thi hành) trở đi và những tờ khai mà đến nay DN chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan hải quan đã xác nhận số thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khau NK và DN đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan thuế thì không xử lý điều chỉnh khấu trừ và thu hồi hoàn thuế.

Theo Tổng cục Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn