Xây dựng Thủ tục cấp Số định danh cá nhân cho trẻ em trước tháng 07/2015

20/01/2015 11:43 AM

(TVPL) Để triển khai thi hành Luật Hộ tịch 2014 được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Quyết định 59/QĐ-TTg với các nhiệm vụ đáng chú ý sau:

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Giao Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan xây dựng Thủ tục cấp Số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh trước tháng 07/2015.

- Giao Bộ Tư pháp xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch.

2. Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử toàn quốc

Giao Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan xây dựng, triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trước 30/06/2019.

3. Xây dựng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

- Trước 31/12/2019, đảm bảo 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định Luật Hộ tịch.

- Từ 01/01/2016, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định Luật Hộ tịch làm công tác hộ tịch.

Quyết định này có hiệu lực từ 15/01/2015.

Trang Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,782

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn