Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 9

08/09/2014 10:17 AM

TVPL - Trong tháng 9/2014, nhiều chính sách mới nổi bật về Lao động – Tiền lương chính thức có hiệu lực, cụ thể như sau:

1. Quản lý tiền lương của Tập đoàn viễn thông quân đội

Ngày 10/9, Nghị định 74/2014/NĐ-CP hướng dẫn thí điểm quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội chính thức có hiệu lực.

Theo đó, việc thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ được tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2014-2015.

Ngoài ra, Tập đoàn Viễn thông Quân đội phải trích lập quỹ dự phòng bổ sung vào quỹ tiền lương năm sau.

Quỹ dự phòng này không được vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Việc trả lương cho người lao động được phân phối theo quy chế trả lương của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Các Quy định tại nghị định này thực hiện từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2015.

2. Quy định chế độ phụ cấp đối với viên chức môi trường

Ngày 10/9, Thông tư 41/2014/TT-BTNMT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường (TNMT), điều tra cơ bản tài nguyên nước (TNN) chính thức có hiệu lực.

Theo đó, mức phụ cấp được quy định như sau:

- Phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,2 mức lương cơ sở đối với: trưởng nhóm quan trắc TNMT, đội trưởng đội khoan TNN, đội trưởng tổ điều tra cơ bản TNN.

- Phụ cấp lưu động hệ số 0,4 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc TNMT, thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản TNN.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm hệ số 0,1 mức lương cơ sở đối với: viên chức trực tiếp quan trắc TNMT, viên chức làm công việc phân tích mẫu cơ lý đất, cơ lý đá, cơ lý nước; đo địa vật lý về TNN.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định kinh phí và cách chi trả các chế độ phụ cấp.

3. Quy định mới về cho thuê lại lao động

Ngày 15/9, Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, bổ sung quy định về cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp ngoài việc thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh mà có nhiệm vụ góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại đề án tái cơ cấu đơn vị.

4. Quy định về làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Từ 15/9, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam muốn sử dụng lao động Việt Nam phải thực hiện theo trình tự như sau:

- Gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức quản lý người lao động Việt Nam.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thì tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm tuyển chọn, giới thiệu người lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Hết thời hạn nêu trên mà tổ chức có thẩm quyền không lựa chọn được thì tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tuyển lao động.

- Trong vòng 7 ngày sau khi ký hợp đồng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức quản lý lao động Việt Nam.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 75/2014/NĐ-CP.

5. Hướng dẫn tính trợ cấp tai nạn lao động trong công an nhân dân

Ngày 30/9, Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu chính thức có hiệu lực.

Theo đó, thời điểm hưởng trợ cấp tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động được tính từ tháng điều trị xong và ra viện.

Trường hợp người lao động không xác định được thời điểm ra viện, được chứng nhận sức khỏe ổn định tiếp tục công tác thì thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Quy định về bảo lưu thời gian đóng BHXH được sửa đổi, theo đó thời gian được bảo lưu bao gồm cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Mức lương hưu đối với ngành nghề có được hưởng phụ cấp thâm niên hoặc không được hưởng phụ cấp thâm niên sẽ căn cứ vào ngành nghề công tác cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn