Xét khen thưởng lãnh đạo phải căn cứ vào thành tích của tập thể

05/07/2014 08:37 AM

Đây là nội dung vừa được Chính phủ ban hành kèm theo nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8.

Theo đó, khi xem xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. Đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến được giảm 3 năm so với quy định chung. Ưu tiên xét khen thưởng đối cá nhân và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có cùng điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích.

Nghị định mới cũng quy định nguyên tắc  khen thưởng là thành tích đạt được trong khó khăn, có ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng người trực tiếp tham gia lao động, công tác, chiến đấu.

Nghị định mới quy định việc xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất như sau: công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có 7 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích, có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến hay mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 7 năm trở lên; giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động.

Đối với danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến, Chính phủ quy định cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến.

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 1 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt, không xét tặng danh hiệu này đối với những đối tượng mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Đ.Liên

Theo Pháp luật TP

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn