Bổ sung thuế NK thuốc lá chưa chế biến loại Burley

03/07/2014 16:03 PM

TVPL - Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2014/TT-BTC để bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch của thuốc lá lá chưa chế biến, phế liệu thuốc lá loại Burley mã hàng 2401.10.40.

Theo đó mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng này là 80%, thay vì không chịu thuế như trước đây.

Ngoài ra, các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày TT này có hiệu lực được áp dụng mức thuế suất  thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 80% theo quy định tại TT 188/2009/TT-BTC.

Thông tư này áp dụng từ ngày 07/8/2014, bổ sung TT 111/2012/TT-BTC.

Minh Nguyệt

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,821

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn