4 loại thu nhập được giảm thuế TNCN khi làm việc tại KKT

25/06/2014 10:07 AM

(TVPL) Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế (KKT).

Theo đó, 4 loại thu nhập chịu thuế sau được xét giảm thuế TNCN:

- Tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do trực tiếp làm việc tại KKT được cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại KKT trả.

- Tiền lương, tiền công của cá nhân được cử đến làm việc tại KKT nhận được do tổ chức, cá nhân ngoài KKT trả để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết với Ban quản lý KKT hoặc tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong KKT.

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại KKT của cá nhân, nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại KKT.

- Tiền lương, tiền công của cá nhân nhận được do làm việc tại khu xử lý chất thải độc hại của KKT đặt ngoài KKT.

Số thuế được giảm như sau:

- Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam

+ Trường hợp cá nhân cư trú chỉ có thu nhập chịu thuế tại KKT:

 Số thuế được giảm = Tổng số thuế TNCN phải nộp x 50%

+ Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập chịu thuế tại KKT vừa có thu nhập ở nơi khác:

Số thuế được giảm trong năm = Số thuế TNCN phải nộp trong năm x [Thu nhập chịu thuế tại KKT : Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế] x 50%

- Đối với cá nhân không cư trú

Số thuế TNCN phải nộp = Tổng thu nhập chịu thuế tại KKT x Thuế suất áp dụng cho cá nhân không cư trú x 50%.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 176/2009/TT-BTC.

Tải dự thảo TẠI ĐÂY.

Thanh Hữu


Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn