Hôm nay, Quốc hội thông qua 2 luật

23/06/2014 10:25 AM

Trong ngày làm việc đầu tuần thứ 6 kỳ họp thứ 7 (ngày 23/6), Quốc hội sẽ thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Luật Hải quan sẽ thiết lập một số thay đổi trong nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hải quan, cơ quan quản lý Nhà nước về hải quan, xác định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về hải quan. 

Trong bộ luật này, hệ thống tổ chức hải quan được quy định theo hướng đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan và sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hệ thống tổ chức hải quan chặt chẽ, tinh gọn, hiệu quả. Đây cũng là xu hướng tổ chức của hải quan các nước trên thế giới.

Luật Hải quan cũng đẩy mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa nhưng cũng bảo đảm kiểm soát chặt chẽ quá trình tuân thủ pháp luật của người khai hải quan khi xác định chế độ kiểm tra sau thông quan là khâu quan trọng, đồng thời tăng thẩm quyền xử lý hành vi buôn lậu, xử lý vi phạm cho lực lượng hải quan.

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được tập trung sửa đổi theo hướng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo nguyên tắc Nhà nước quản lý thống nhất về bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng về bảo vệ môi trường; xác định rõ hơn nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường và nhiệm vụ được chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường; bổ sung thêm nội dung mới về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; gắn kết bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường với biến đổi khí hậu; nhấn mạnh tăng trưởng xanh, khuyến khích phát triển công nghiệp và đô thị sinh thái; khuyến khích sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường.

Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự./.

Nguyên Linh

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn