Tạm hoãn sửa đổi nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm

23/06/2014 08:00 AM

Chiều 22-6, nhiều vị đại biểu Quốc hội xác nhận với Tuổi Trẻ việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản gửi đại biểu Quốc hội liên quan đến việc chưa biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần này.

Cụ thể, theo chương trình đã được Quốc hội biểu quyết thông qua vào đầu kỳ họp thì ngày mai 24-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung nêu trên. Tuy nhiên, qua lấy phiếu thăm dò đại biểu cho thấy rằng các nội dung quan trọng nhất của nghị quyết đều đang có rất nhiều ý kiến khác nhau. Về thời gian lấy phiếu, nhiều ý kiến khác nhau là nên lấy phiếu một lần trong nhiệm kỳ, hai lần trong nhiệm kỳ hay lấy phiếu hằng năm. Về cách ghi phiếu, ba mức tín nhiệm hay hai mức tín nhiệm cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Theo các vị đại biểu Quốc hội, trong trường hợp tạm hoãn như nêu trên thì nghị quyết 35 vẫn có hiệu lực, Quốc hội có thể sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với ba mức “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” như nội dung nghị quyết này vào thời điểm diễn ra kỳ họp cuối năm (tháng 10, tháng 11-2014).

V.V.Thành

Theo Tuổi Trẻ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn