Giải đáp thắc mắc về thủ tục hải quan, XNK theo Thông tư 128/2013/TT-BTC

02/04/2014 10:47 AM

TVPL tổng hợp lại một số câu hỏi về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng xuất nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Vui lòng click vào các link tương ứng để xem nội dung câu trả lời

Câu 1: Trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế với chứng từ tài liệu do mình lập thuộc hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan?

Câu 2: Việc xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện như thế nào?

Câu 3: Căn cứ xác định ngày hàng hóa đến cửa khẩu để thực hiện khai hải quan?

Câu 4: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, gồm các chứng từ nào?

Câu 5: Địa điểm, điều kiện và thời điểm đăng ký tờ khai hải quan?

Câu 6: Kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan gồm các nội dung gì?

Câu 7: Việc lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện trong các trường hợp nào? Nơi lưu mẫu, thời gian lưu mẫu?

Câu 8: Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu?

Câu 9: Điều kiện để cơ quan hải quan chấp nhận áp dụng bảo lãnh?

Câu 10: Các trường hợp đưa hàng về bảo quản?

Câu 11: Các quy định về giải phóng hàng?

Câu 12: Các trường hợp nào được thông quan hàng hóa

Câu 13: Cơ sở để xác định hàng hoá đã xuất khẩu?

Câu 14: Các trường hợp huỷ tờ khai hải quan?

Câu 15: Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư?

Câu 16: Quy định về thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu (viết tắt là định mức) và đăng ký sản phẩm xuất khẩu?

Câu 17: Việc quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được thực hiện như thế nào?

Câu 18: Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất?

Câu 19: Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ?

Câu 20: Việc kiểm tra, giám sát kho bảo thuế được thực hiện như thế nào? 

Câu 21: Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập khác

Câu 22: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại?

Câu 23: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan?

Câu 24: Quy định về giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu?

Câu 25: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch?

Câu 26: Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế?

Câu 27: Quy định về việc nộp dần tiền nợ thuế?

Câu 28: Hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt gồm những chứng từ gì?

Câu 29: Thời hạn kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là bao lâu? Trường doanh nghiệp được kiểm tra có những tờ khai hải quan đăng ký ngoài thời hạn kiểm tra sau thông quan, nếu có phát sinh vi phạm tương tự thì xử lý như thế nào?  

Câu 30: Xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan, Doanh nghiệp muốn khai bổ sung theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 144 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì thực hiện như thế nào? Đơn vị tiếp nhận việc khai bổ sung là Chi cục KTSTQ hay Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan? Nghiệp vụ này thực hiện như thế nào nếu Chi cục KTSTQ là nơi tiếp nhận khai bổ sung? 

Câu 31: Thời hạn thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan? Thời hạn kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Doanh nghiệp? 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn