Ưu tiên mua sắm sản phẩm CNTT sản xuất trong nước

28/02/2014 16:21 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.


Ảnh minh họa

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp khác áp dụng các quy định này khi đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

4 tiêu chí chung xác định sản phẩm, dịch vụ trong nước

Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước đáp ứng phải thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ trong nước và đáp ứng 4 tiêu chí chung sau: 1- Được sản xuất tại Việt Nam, bởi doanh nghiệp mà trong đó các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác); 2- Đã được đăng ký thương hiệu và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc đã đăng ký và hoàn tất các yêu cầu, điều kiện để cung cấp sản phẩm, dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam; 3- Có tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt; 4- Có thông báo rõ ràng các điều khoản cam kết về bảo hành, trách nhiệm của nhà cung cấp, chính sách hậu mãi và chính sách liên quan khác.

Ngoài các tiêu chí chung kể trên, Thông tư cũng quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ gồm: Sản phẩm phần cứng, điện tử; sản phẩm phần mềm; sản phẩm nội dung thông tin số và dịch vụ công nghệ thông tin.

Ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ trong nước

Chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chủ trì đầu tư, mua sắm khi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc ngân sách Nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phải ưu tiên các sản phẩm, dịch vụ trong nước đáp ứng các tiêu chí trên.

Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật đặc thù của dự án, Chủ đầu tư không đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ trong nước trong Danh mục quy định thì phải lập hồ sơ giải trình và thực hiện theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2014.

Chi Xuân

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn