Giá thuốc trong bệnh viện không được cao hơn thị trường

29/08/2013 15:37 PM

(HQ Online)- Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các bệnh viện tăng cường quản lý giá thuốc tại nhà thuốc trong bệnh viện, đảm bảo giá thuốc trong bệnh viện không cao hơn giá ngoài thị trường.

Cục Quản lý Dược đề nghị các bệnh viện phải đảm bảo giá bán lẻ thuốc thực hiện đúng quy định về thặng số bán lẻ tối đa của thuốc thành phẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện. Khi mua thuốc, các nhà thuốc trong bệnh viện phải đảm bảo giá thuốc mua vào không được cao hơn giá thuốc trúng thầu vào cơ sở đó cùng thời điểm.

Với các mặt hàng thuốc ngoài danh mục đấu thầu của bệnh viện thì Giám đốc bệnh viện phải quyết định chuyện mua thuốc và chịu trách nhiệm với danh mục thuốc và giá thuốc mua vào.

Trường hợp mặt hàng thuốc chưa có giá bán buôn kê khai hoặc kê khai lại, bệnh viện cần yêu cầu DN cung cấp bản kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước về giá thuốc kèm theo cam kết bằng văn bản của DN về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp và chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về giá thuốc đối với tính bất hợp lý của mức giá kê khai hoặc kê khai lại của DN cung cấp.

Minh Châu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn