Nghiêm cấm gợi ý bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế

20/08/2013 14:50 PM

(HQ Online)- Liên Bộ Tài chính và Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch Quy định mức tối đa của khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí của một số dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) trong các cơ sở y tế của Nhà nước.

Theo đó, quy định về thẩm quyền quyết định mức giá đối với các cơ sở KCB sẽ có 2 phương án.

Phương án 1, vẫn thực hiện theo nguyên tắc hiện nay, tức Bộ Y tế quy định mức giá cho các cơ sở KCB thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác; UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định mức giá cho các cơ sở KCB thuộc địa phương quản lý.

Phương án 2, giao cho các cơ sở tự quyết định mức thu với điều kiện không vượt quá mức tối đa quy định.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, cơ sở KCB có trách nhiệm niêm yết công khai danh mục và mức thu của các dịch vụ KCB theo yêu cầu để người bệnh biết, lựa chọn. Nghiêm cấm việc gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế. Nghiêm cấm việc thu thêm của người bệnh dưới bất kỳ hình thức nào khác, kể cả tiền bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật. Người thu thêm và giám đốc đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Minh Châu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,738

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn