03 Nghị định về tinh giản biên chế hết hiệu lực từ ngày 20/7/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
03/06/2023 19:38 PM

Từ ngày 20/7/2023, 03 nghị định về tinh giản biên chế hết hiệu lực (do bị thay thế bởi Nghị định 29/2023/NĐ-CP).

03 Nghị định về tinh giản biên chế hết hiệu lực từ ngày 20/7/2023

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/7/2023; Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030 và Nghị định 29/2023/NĐ-CP thay thế các Nghị định sau đây:

- Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

- Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

- Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Các chính sách tinh giản biên chế

“Chính sách tinh giản biên chế” được hiểu là chính sách để đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các chính sách tinh giản biên chế bao gồm:

- Chính sách về hưu trước tuổi

- Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước

- Chính sách thôi việc

- Chính sách về hưu trước tuổi  đối với cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi đến trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

- Chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp

- Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức

Đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế

- Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.
- Nhũng người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cún trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

>> Xem thêm: Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,292

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn