Đề xuất điều chỉnh định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động với Dân quân tự vệ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
26/05/2023 12:24 PM

Đề xuất điều chỉnh định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động với Dân quân tự vệ là nội dung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (dự thảo Nghị định).

Đề xuất điều chỉnh định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động với Dân quân tự vệ

Đề xuất điều chỉnh định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động với Dân quân tự vệ (Hình từ internet)

Đề xuất điều chỉnh định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động với Dân quân tự vệ

Dự thảo Nghị định đề xuất điều chỉnh định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động với Dân quân tự vệ như sau:

(1) Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế

Theo các điểm a, b khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 11 Nghị định 72/2020/NĐ-CP về định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế như sau:

- Mức trợ cấp ngày công lao động do Uỷ ban nhân dân các tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 0,14 mức lương cơ sở, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng.

Dân quân khi thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao, cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng mức trợ cấp ngày công lao động do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và được hưởng thêm không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng.

- Mức tiền ăn thường xuyên, mức tiền ăn thêm các ngày lễ, tết được hưởng như quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về như cán bộ, công chức cấp xã.

Hiện hành theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế như sau:

- Mức trợ cấp ngày công lao động do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 119.200 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 59.600 đồng;

- Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về như cán bộ, công chức cấp xã.

(2) Đối với dân quân biển

Căn cứ theo các điểm c, d khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 2 Điều 11 Nghị định 72/2020/NĐ-CP về định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân biển như sau:

- Khi làm nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển. Mức trợ cấp ngày công lao động theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị định; mức tiền ăn khi tàu neo đậu tại cũng đi biển làm nhiệm vụ như hạ sĩ quan, binh sĩ hải quân trên tàu loại 3;

- Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển. Mức trợ cấp ngày công lao động mỗi người mỗi ngày bằng 0,25 mức lương cơ sở mức tiến ăn mỗi người mỗi ngày bằng 0,1 mức lương cơ sở;

Đối với thuyền trưởng, máy trưởng, lái tàu, thợ máy mức phụ cấp trách nhiệm tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển mỗi ngày bằng 0,08 mức lương cơ sở.

Hiện hành theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân biển như sau:

- Khi làm nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển: Mức trợ cấp ngày công lao động bằng 178.800 đồng; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 72/2020/NĐ-CP; mức tiền ăn như hạ sĩ quan, binh sĩ hải quân trên tàu cấp 1 neo đậu tại căn cứ;

- Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển: Mức trợ cấp ngày công lao động mỗi người mỗi ngày bằng 372.500 đồng; mức tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 149.000 đồng;

Đối với thuyền trưởng, máy trưởng, mức phụ cấp trách nhiệm tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển, mỗi ngày bằng 119.200 đồng.

Hồ Quốc Tuấn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 453

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn