Kiểm tra, dừng hoạt động lò đốt chất thải rắn y tế không đạt chuẩn

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
25/01/2023 15:03 PM

Ngày 16/01/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 221/BYT-MT về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Kiểm tra, dừng hoạt động lò đốt chất thải rắn y tế không đạt chuẩn

Kiểm tra, dừng hoạt động lò đốt chất thải rắn y tế không đạt chuẩn (Hình từ Internet)

Theo đó, trong thời gian qua, ngành Y tế và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế; phân loại chất thải y tế ngay tại nơi phát sinh; thực hiện chuyển giao xử lý chất thải y tế đảm bảo đúng theo quy định. 

Tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế như: 

Một số cơ sở y tế chưa kiện toàn phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ thực hiện công tác quản lý chất thải y tế; chưa xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý chất thải y tế của đơn vị; chưa thực hiện việc lập sổ theo dõi, quản lý và ghi chép thông tin đầy đủ theo quy định; chưa bố trí đủ túi, thùng đựng chất thải y tế; chưa cập nhật, bổ sung bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế; một số cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải y tế để quá tải hoặc nâng cấp chưa đảm bảo việc xử lý nước thải y tế đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường,...

05 biện pháp tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong cơ sở y tế

Để tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn có liên quan.

- Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động các công trình/hệ thống xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế cho các đơn vị.

-. Rà soát thực trạng xử lý chất thải y tế nguy hại bằng lò đốt chất thải rắn y tế hiện đang sử dụng tại một số cơ sở y tế (nếu có). Trường hợp lò đốt chất thải rắn y tế không đạt QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế, đề nghị dứt điểm cho dừng hoạt động và có phương án thay thế.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế; phối hợp kiểm tra liên ngành về quản lý chất thải y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý:

+ Thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải y tế theo Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Thông tư 20/2021/TT-BYT; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn có liên quan.

- Tăng cường quản lý, giám sát vận hành công trình/hệ thống xử lý chất thải y tế tại đơn vị, đảm bảo chất thải y tế được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,017

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn