Các trường hợp chuyển ngoại tệ một chiều ra nước ngoài của tổ chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
06/01/2023 11:00 AM

Tôi muốn biết trường hợp nào chuyển ngoại tệ một chiều ra nước ngoài của tổ chức tại Thông tư 20/2022/TT-NHNN? - Việt Lâm (Vũng Tàu)

Các trường hợp chuyển ngoại tệ một chiều ra nước ngoài của tổ chức

Các trường hợp chuyển ngoại tệ một chiều ra nước ngoài của tổ chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là cá nhân, tổ chức.

1. Thế nào là chuyển ngoại tệ?

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 20/2022/TT-NHNN, chuyển ngoại tệ là việc người cư trú là tổ chức, cá nhân chuyển ngoại tệ ra nước ngoài thông quan ngân hàng được phép.

Cụ thể, ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực. 

(Khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2012/TT-NHNN)

2. Các trường hợp chuyển ngoại tệ một chiều ra nước ngoài của tổ chức

Cụ thể tại Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định về các trường hợp nào chuyển ngoại tệ một chiều ra nước ngoài của tổ chức như sau:

(1) Các trường hợp chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức:

- Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài.

Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

- Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh.

Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

- Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế.

Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

(2) Các trường hợp chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác:

- Trả thưởng cho người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tham gia các chương trình, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Nguồn tiền trả thưởng từ người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc người cư trú là tổ chức;

- Chuyển tiền một chiều ra nước ngoài cho các mục đích dưới đây từ nguồn tài trợ tiếp nhận của người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài:

(i) Phân bổ tiền tài trợ cho các thành viên ở nước ngoài tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và nước ngoài;

(ii) Hoàn trả tiền tài trợ thực hiện các dự án ở Việt Nam theo các cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài.

3. Mức ngoại tệ chuyển ra nước ngoài

Các mức ngoại tệ chuyển ra nước ngoài được quy định như sau:

- Mức ngoại tệ chuyển ra nước ngoài trong các trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan.

- Mức ngoại tệ chuyển ra nước ngoài trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan nhưng tối đa không vượt quá 50.000 USD (Năm mươi nghìn đô la Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương một lần chuyển tiền.

(Điều 8 Thông tư 20/2022/TT-NHNN)

4. Các nguồn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài

Theo Điều 5 Thông tư 20/2022/TT-NHNN, các nguồn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài cho mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức bao gồm:

- Ngoại tệ trên tài khoản thanh toán;

- Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

- Ngoại tệ mua của ngân hàng được phép.

Thông tư 20/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,964

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn