Cập nhật: Lịch nghỉ Tết 2023 của các tỉnh, thành phố

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
08/01/2023 20:04 PM

Lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2023 của công chức, viên chức, người lao động các tỉnh, thành phố trên cả nước là từ ngày mấy? - Hoàng Hải (TP.HCM)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2023 của công chức, viên chức, người lao động các tỉnh, thành phố trên cả nước gửi đến quý khách hàng.

Cập nhật: Lịch nghỉ Tết 2023 của 63 tỉnh, thành phố

Cập nhật: Lịch nghỉ Tết 2023 của các tỉnh, thành phố

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2023 các tỉnh, thành phố:

1. Thành phố Hồ Chí Minh

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Theo Thông báo 214/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 của UBND TP.HCM, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào ngày: 

- Chủ nhật ngày 1/1/2023; và

- Thứ hai ngày 2/1/2023 

(Trong đó thứ hai là ngày nghỉ bù do ngày nghỉ lễ là ngày nghỉ hàng tuần).

2. Hà Nội

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Âm lịch 2023 liền 07 ngày liên tục, từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ thực tế của đơn vị, bố trí lịch nghỉ cho phù hợp để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân và công tác phòng, chống dịch.

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động, đảm bảo thời gian nghỉ Tết Âm lịch liền 05 ngày liên tục, cụ thể như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Thông báo 1079/TB-UBND

3. Bạc Liêu

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023.

Căn cứ: Thông báo 185/TB-UBND

4. Trà Vinh

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh được nghỉ tết dương lịch 02 ngày, trong đó: ngày 01/01/2023 (theo quy định) và ngày 02/01/2023 (nghỉ bù do ngày lễ rơi vào ngày nghỉ hàng tuần).

Riêng lực lượng vũ trang việc nghỉ Tết do Thủ trưởng đơn vị sắp xếp.

Căn cứ: Thông báo 305/TB-UBND

5. Long An

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2023 (Chủ Nhật).

Do Tết Dương lịch trùng vào ngày Chủ Nhật, nên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 02/01/2023.

Căn cứ: Thông báo 3387/TB-UBND

6. An Giang

UBND tỉnh An Giang thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trường học… lịch nghỉ Tết 2023 như sau:

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Được nghỉ 03 ngày liên tục, thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 02/01/2023 (do ngày 01/01/2023 trùng vào ngày nghỉ hằng tuần nên được nghỉ bù vào ngày 02/01/2023). 

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023: 

Được nghỉ 07 ngày liên tục (do được nghỉ bù 02 ngày theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Thời gian nghỉ bắt đầu từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Căn cứ: Thông báo 836/TB-UBND

7. Vĩnh Long

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ dịp Tết Dương lịch 02 ngày vào Chủ Nhật ngày 01/01/2023 và Thứ Hai ngày 02/01/2023 (do Tết Dương lịch trùng vào Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù Thứ Hai).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định.

Căn cứ: Thông báo 131/TB-UBND

8. Cà Mau

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày chủ nhật, ngày 01/01/2023. 

Nghỉ bù 01 ngày thứ hai, ngày 02/01/2023 (do ngày Tết Dương lịch là ngày chủ nhật).

Căn cứ: Thông báo 62/TB-UBND

9. Bình Dương

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày 01/01/2023. Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng vào ngày chủ nhật nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai 02/01/2023.

Căn cứ: Thông báo 424/TB-UBND

10. Gia Lai

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết 2023 như sau: 

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 02/01/2023. Đợt nghỉ này bao gồm 01 ngày nghỉ tết Dương lịch, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. 

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023: 

Nghỉ liên tục 07 ngày, từ thứ Sáu 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. 

Căn cứ: Thông báo 60/TB-UBND

11. Điện Biên

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Âm lịch 2023 liền 07 ngày liên tục, từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động, đảm bảo thời gian nghỉ Tết Âm lịch liền 05 ngày liên tục, cụ thể như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Thông báo 142/TB-UBND

12. Lạng Sơn

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Tết Âm lịch năm 2023 công chức, viên chức được nghỉ 07 ngày, từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Từ ngày 27/01/2023 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão) công chức, viên chức đi làm việc bình thường. 

Căn cứ: Thông báo 668/TB-UBND

13. Bắc Kạn

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Qúy Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động, đảm bảo thời gian nghỉ Tết Âm lịch liền 05 ngày liên tục, cụ thể như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Công văn 8304/UBND-VXNV

14. Lào Cai

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Qúy Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Công văn 1589/VPUBND-VX

15. Lai Châu

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Công văn 4616/UBND-VX

16. Hà Giang

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Thông báo 5034/TB-BLĐTBXH

17. Phú Yên

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

Nghỉ 02 ngày: Trong đó, nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2023 (Chủ Nhật). Do Tết Dương lịch trùng vào ngày Chủ Nhật, nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 02/01/2023. 

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Căn cứ: Thông báo 299/TB-UBND

18. Quảng Ninh

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Thực hiện theo Thông báo 5034/TB-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, cụ thể:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Công văn 3951/UBND-VP

19. Cần Thơ

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Thực hiện theo Thông báo 5034/TB-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, cụ thể:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Công văn 5094/UBND-KGVX

20. Bình Thuận

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Thông báo 308/TB-UBND

21. Tiền Giang

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

- Nghỉ 03 ngày:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,... có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào thứ Bảy và Chủ nhật): Do Tết Dương lịch, ngày 01/01/2023, trùng vào Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp (02/01/2023).

- Nghỉ 02 ngày:

Đối với người lao động có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ nhật): Dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động được nghỉ 02 ngày liên tục, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023.

Căn cứ: Thông báo 304/TB-UBND

22. Kiên Giang

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Nghỉ liền 07 ngày liên tục: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Căn cứ: Thông báo 824/TB-UBND

23. Đồng Tháp

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

- Nghỉ 02 ngày: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày (01/01/2023), nhưng do ngày 01/01/2023 trùng vào ngày chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (ngày 02/01/2023).

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Dương lịch cho phù hợp. Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Căn cứ: Thông báo 51/TB-UBND

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Thông báo 50/TB-UBND

24. Bến Tre

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

Nghỉ 03 ngày: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ từ thứ Bảy (ngày 31/12/2022) đến hết thứ Hai (ngày 02/01/2023).

Căn cứ: Thông báo 147/TB-UBND

25. Kom Tum

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023: 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cāa các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Nghỉ liên tục 07 ngày, từ thứ Sáu 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. 

- Đối với người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch: 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Công văn 4260//UBND-KGVX

26. Lâm Đồng

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Thực hiện theo Thông báo 5034/TB-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, cụ thể:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Công văn 9511//UBND-VX3

27. Quảng Nam

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

Nghỉ 02 ngày: từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023.

Căn cứ: Thông báo 455/TB-UBND

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Căn cứ: Thông báo 454/TB-UBND

28. Bình Định

* Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được nghỉ từ chủ nhật ngày 01/01/2023 đến hết thứ hai ngày 02/01/2023. Trong đó thứ hai là ngày nghỉ bù do ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần.

Căn cứ: Thông báo 379/TB-UBND

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Thực hiện theo Thông báo 5034/TB-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, cụ thể:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Người lao động không thuộc đối tượng nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn Phương án nghỉ tết Âm lịch 2023 cho người lao động như sau:

Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Căn cứ: Thông báo 363/TB-UBND

29. Ninh Thuận

* Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Thực hiện theo Thông báo 5034/TB-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, cụ thể:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Căn cứ: Thông báo 142/TB-UBND

Tiếp tục cập nhật ...

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,687

Bài viết về

Lịch nghỉ lễ tết 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn