Yêu cầu về PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke theo QCVN 06:2022/BXD

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Châu Văn Trọng
13/12/2022 09:28 AM

Xin hỏi hiện nay có quy định mới về yêu cầu PCCC đối với cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường chưa? - Minh Anh (TP. HCM)

Yêu cầu về PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

Yêu cầu về PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke theo QCVN 06:2022/BXD

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Xây dựng đã có Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình 

Theo đó, ngoài các quy định chung về an toàn cháy cho nhà và công trình theo QCVN 06:2022/BXD, đối với nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường còn phải đáp ứng thêm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) như sau:

Các yêu cầu cụ thể về PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke theo QCVN 06:2022/BXD

Về lối thoát nạn

- Các tầng nhà của nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn.

Cho phép từ mỗi tầng có một lối ra thoát nạn, khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m thì diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 300 m2. Đối với nhà có chiều cao PCCC từ trên 15 m đến 21 m thì diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 200 m2;

+ Toàn bộ nhà được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động;

+ Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người;

+ Phải có thêm ít nhất một lối ra khẩn cấp từ các tầng nhà dẫn ra ban công thoáng, hoặc dẫn lên vùng an toàn trên sản thương thoáng, hoặc dẫn ra cầu thang bộ loại 3.

* Lưu ý: Ban công thoáng hoặc sân thượng thoáng nghĩa là hở ra ngoài trời và bỏ phân bao chế (nếu có) phải bảo đảm cho việc thoát nạn, cứu nạn dễ dàng khi lực lượng chữa cháy tiếp cận.

- Lối ra thoát nạn từ mỗi tầng nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải dẫn vào buồng thang bộ với cửa ngăn cháy loại 2. 

Về đường thoát nạn 

Đường thoát nạn trên mỗi tầng nhà phải được bảo vệ bởi bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa như sau:

- Đối với nhà cô bậc chịu lửa I - phải làm bằng vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa ít nhất El 30; 

- Đối với nhà có bậc chịu lửa II, III, IV – phải làm bằng vật liệu không cháy hoặc cháy yếu (Ch1) với giới hạn chịu lửa ít nhất EL 15.

Trên đường thoát nạn phải bố trí bổ sung các biển báo chỉ dẫn thoát nạn tầm thấp theo TCVN 13456.

Về hệ thống báo cháy, chữa cháy

- Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, phương tiện phòng cháy chữa cháy trong nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải tuân thủ TCVN 3890, TCVN 5738, TCVN 7336.

- Chuông, đèn báo cháy phải được bố trí trong các hành lang, sảnh chung và trong từng gian phòng của nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

Hệ thống điện của giàn âm thanh, hình ảnh phải được kết nối liên động, tự động ngắt khi có tín hiệu từ hệ thống báo cháy tự động và điều khiển ngắt bằng tay (nút điều khiển ngắt bằng tay được đặt tại phòng trực điều khiển chống cháy hoặc tại khu vực lễ tân, có biển chỉ dẫn) khi có cháy.

- Phòng trực điều khiển chống cháy (nếu có) phải tuân thủ 6.17 QCVN 06:2022/BXD.

Một số yêu cầu khác

- Bậc chịu lửa của nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải phù hợp với các quy định tại QCVN 06:2022/BXD và tối thiểu là bậc IV.

- Vật liệu hoàn thiện, trang trí (bao gồm cả tấm trần treo nếu có), vật liệu ốp lát và vật liệu phủ sàn sử dụng trong nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải có cấp nguy hiểm cháy không nguy hiểm hơn CV1.

- Nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải có sân thượng thoáng và lối vào từ trên cao theo quy định tại 6.3.1 đến 6.3.4 QCVN 06:2022/BXD để lực lượng chữa cháy tiếp cận được.

- Biển quảng cáo của nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải tuân thủ quy định của QCVN 17:2018/BXD.

* Lưu ý: Việc rà soát, khắc phục, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của QCVN 06:2022/BXD đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường được đưa vào sử dụng trước thời điểm QCVN 06:2022/BXD có hiệu lực được thực hiện theo hướng dẫn riêng của cơ quan công an có thẩm quyền.

Xem thêm nội dung tại Thông tư 06/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/01/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,226

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn