Từ ngày 01/7/2023, bỏ hình thức thanh tra thường xuyên

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
12/12/2022 10:32 AM

Tôi nghe nói sẽ áp dụng bỏ hình thức thanh tra thường xuyên để tránh chồng chéo. Vậy đã có quy định chưa và hiện nay còn những hình thức thanh tra nào? - Chí Dũng (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Quốc hội đã thông qua Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Theo đó, sẽ bỏ hình thức thanh tra thường xuyên, cụ thể như sau:

1. Bỏ hình thức thanh tra thường xuyên từ ngày 01/7/2023

Theo Điều 46 Luật Thanh tra 2022, hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất. Trong đó:

- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch thanh tra đã được ban hành.

- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

(Như vậy đã bỏ đi hình thức thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành so với Điều 37 Luật Thanh tra 2010 hiện hành.)

Từ ngày 01/7/2023, bỏ hình thức thanh tra thường xuyên

Từ ngày 01/7/2023, bỏ hình thức thanh tra thường xuyên (Hình từ Internet)

2. Điều chỉnh quy định về thời hạn thanh tra

Điều 47 Luật Thanh tra 2022 có một số thay đổi về thời hạn thanh tra so với quy định hiện hành, cụ thể:

- Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá 60 ngày; trường hợp phức tạp thì có thể gia hạn một lần không quá 30 ngày; trường hợp đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn lần thứ hai không quá 30 ngày;

(Theo đó, trường hợp đặc biệt phức tạp, thời hạn thanh tra có thể kéo dài không quá 120 ngày. Hiện hành, Điều 45 Luật Thanh tra 2010 quy định không quá 150 ngày.)

- Cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục, Thanh tra tỉnh tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp thì có thể gia hạn một lần không quá 30 ngày;

(Hiện hành, quy định trường hợp phức tạp không quá 70 ngày.)

- Cuộc thanh tra do Thanh tra sở, Thanh tra huyện tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể gia hạn một lần không quá 15 ngày.

- Thời gian tạm dừng cuộc thanh tra quy định tại Điều 70 Luật Thanh tra 2022 không tính vào thời hạn thanh tra.

3. Gia hạn thời hạn thanh tra

Căn cứ Điều 48 Luật Thanh tra 2022, việc gia hạn thời hạn thanh tra được quy định như sau:

- Các trường hợp phức tạp được gia hạn thời hạn thanh tra bao gồm:

+ Phải thực hiện trưng cầu giám định hoặc phái xác minh, làm rõ vụ việc có yếu tố nước ngoài thuộc nội dung, phạm vi tiến hành thanh tra;

+ Cần xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

+ Khi đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không hợp tác, cản trở, chống đối, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra làm ảnh hưởng đến thời hạn thanh tra.

- Các trường hợp đặc biệt phức tạp được gia hạn thời hạn thanh tra bao gồm:

+ Cuộc thanh tra phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương;

+ Cuộc thanh tra có ít nhất 02 yếu tố quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Thanh tra 2022.

- Việc gia hạn thời hạn thanh tra do người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi người ra quyết định thanh tra đề nghị gia hạn thời hạn thanh tra kèm theo dự thảo quyết định gia hạn thời hạn thanh tra; văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do, thời gian gia hạn.

- Quyết định gia hạn thời hạn thanh tra được gửi đến Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,294

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn