25 thủ tục về sở hữu trí tuệ được thực hiện online

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
30/11/2022 16:33 PM

Xin hỏi là đối với các thủ tục được thực hiện online về sở hữu trí tuệ thì có những thủ tục nào? - Văn Linh (TP.HCM)

25 thủ tục về sở hữu trí tuệ được thực hiện online

25 thủ tục về sở hữu trí tuệ được thực hiện online

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1905/QĐ-BKHCN ngày 23/9/2022 về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2022-2023.

Theo đó, các thủ tục về sở hữu trí tuệ được thực hiện online, gồm:

25 thủ tục về sở hữu trí tuệ được thực hiện online trên Cổng Dịch vụ công Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ theo Phụ lục I Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công ban hành kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BKHCN gồm:

(1) Thủ tục đăng ký sáng chế (Mức độ 4)

(2) Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam (Mức độ 4)

(3) Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Mức độ 4)

(4) Thủ tục đăng ký nhãn hiệu (Mức độ 4)

(5) Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Mức độ 4)

(6) Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý (Mức độ 4)

(7) Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Mức độ 4)

(8) Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(9) Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(10) Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích (Mức độ 4)

(11) Thủ tục gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ (Mức độ 4)

(12) Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ (Mức độ 4)

(13) Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(14) Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(15) Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(16) Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (Mức độ 4)

(17) Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(18) Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ (Mức độ 4)

(19) Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu (Mức độ 4)

(20) Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(21) Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(22) Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(23) Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(24) Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(25) Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

19 thủ tục về Sở hữu trí tuệ được thực hiện online giai đoạn 2022 - 2023 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Căn cứ theo Phụ lục II Danh mục Dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia giai đoạn 2022 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BKHCN như sau:

(1) Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý (Mức độ 4)

(2) Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (Mức độ 4)

(3) Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ (Mức độ 4)

(4) Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(5) Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(6) Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mức độ 4)

(7) Thủ tục đăng ký sáng chế (Mức độ 3)

(8) Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp  (Mức độ 3)

(9) Thủ tục đăng ký nhãn hiệu (Mức độ 3)

(10) Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Mức độ 3)

(11) Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp  (Mức độ 3)

(12) Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mức độ 3)

(13) Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích (Mức độ 3)

(14) Thủ tục gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ (Mức độ 3)

(15) Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ (Mức độ 3)

(16) Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Mức độ 3)

(17) Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mức độ 3)

(18) Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (Mức độ 3)

(19) Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (Mức độ 3)

Quyết định 1905/QĐ-BKHCN có hiệu lực từ ngày ban hành.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 826

Bài viết về

lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn