Tổng hợp các thủ tục về BHXH, BHYT có thể làm online

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
30/11/2022 14:10 PM

Hiện nay, có những thủ tục về BHXH, BHYT nào có thể làm online? – Ngọc Tuyền (Trà Vinh)

Tổng hợp các thủ tục về BHXH, BHYT được phép làm online

Tổng hợp các thủ tục về BHXH, BHYT được phép làm online

1. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT hộ gia đình online

Đây là nội dung tại Quyết định 3510/QĐ-BHXH về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Theo đó, từ ngày 01/01/2023, người dân có thể đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình online trong các trường hợp:

- Đăng ký tham gia BHYT lần đầu.

- Đóng tiếp BHYT.

- Thay đổi đối tượng tham gia sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia theo hộ gia đình.

Cách thức đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT hộ gia đình online:

Để thực hiện đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT hộ gia đình, người tham gia thực hiện các bước sau:

- Kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 01-TK trên Cổng Dịch vụ công cho cá nhân hoặc các thành viên của HGĐ tham gia BHYT trong cùng một lần kê khai và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

Mẫu 01-TK và hướng dẫn cách lập

- Nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng ngay khi giao dịch thành công.

- Nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc Thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Các bước còn lại sẽ do cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan thực hiện.

2. Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3511/QĐ-BHXH năm 2022về Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Theo đó, từ ngày 01/01/2023, người dân được thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện online (trên Cổng Dịch vụ công) trong các trường hợp:

- Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;

- Chuyển từ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký;

- Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện đăng ký tham gia.

Cách thức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online:

Để thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online, người tham gia thực hiện các bước sau:

- Kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

Mẫu 02-TK và hướng dẫn cách lập

- Nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả sổ BHXH theo quy định ngay khi giao dịch thành công.

- Nhận tờ bìa sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Các bước còn lại sẽ do cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan thực hiện.

3. Giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất online

Đây là nội dung tại Quyết định 3504/QĐ-BHXH năm 2022 về Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại BHXH Thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam.

Theo đó, người dân khi thực hiện đăng ký khai tử cho người chết được đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi người chết thuộc trường hợp sau đây:

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

- Người tham gia BHXH tự nguyện chết có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết;

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết.

Sau khi đã được giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thì người dân tiếp tục đề nghị hưởng trợ cấp tuất trên Cổng dịch vụ công.

Lưu ý là thủ tục này chỉ được thí điểm từ ngày 21/11/2022 đến ngày 20/12/2022 và được thực hiện tại BHXH thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam.

>>> Xem thêm: Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,245

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn