Thủ tục kéo dài thời gian công tác với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
03/08/2022 08:22 AM

“Tôi nghe nói vừa có Nghị định 50/2022/NĐ-CP về quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức. Vậy cho tôi hỏi thủ tục để kéo dài thời gian công tác với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cần làm những gì?” - Câu hỏi của chị Ngọc đến từ TP.HCM.

Thủ tục kéo dài thời gian công tác với viên chức tăng tuổi nghỉ hưu

Thủ tục kéo dài thời gian công tác với viên chức tăng tuổi nghỉ hưu

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP, trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác được quy định như sau:

- Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tỉnh hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác;

- Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng;

Điều kiện quyết định cho viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP, cụ thể:

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

- Có đủ sức khỏe,

- Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

 

- Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức;

- Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

2. Đối tượng viên chức được tăng tuổi nghỉ hưu

Theo Điều 2 Nghị định 50/2022/NĐ-CP, đối tượng là viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm:

- Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

- Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

- Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Quy định về kéo dài thời gian nghỉ hưu đối với giảng viên đại học

Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, đối với 02 đối tượng viên chức sau đây đã được cấp có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian làm việc theo quy định tại Điều 9 Nghị định 141/2013/NĐ-CP hoặc Điều 9 Nghị định 40/2014/NĐ-CP từ trước ngày 15/8/2022 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP, Nghị định 40/2014/NĐ-CP, bao gồm:

- Viên chức giữ chức danh giảng viên của cơ sở giáo dục đại học công lập;

- Viên chức giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

4. Chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

- Được xác định là viên chức năm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

- Được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 50/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,686

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn