Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản xuất điện của EVN

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
02/08/2022 10:21 AM

Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản xuất điện của EVN (Tập đoàn điện lực Việt Nam) được quy định tại Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi theo Nghị định 10/2017/NĐ-CP.

Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản xuất điện của EVN

Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản xuất điện của EVN (Hình từ internet)

Theo đó, giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản xuất điện của EVN được quy định như sau:

1. Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản xuất điện của các công ty thủy điện

Đối với điện của các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện được tính bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.

2. Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản xuất điện của các công ty nhiệt điện

Đối với điện của các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy nhiệt điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng nhà máy nhiệt điện.

Trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng nhà máy nhiệt điện thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.

3. Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản xuất điện của các công ty sản xuất điện (trừ thủy điện, nhiệt điện)

Đối với điện của các công ty sản xuất điện (trừ thủy điện, nhiệt điện) hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy sản xuất điện là giá bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện.

Trường hợp chưa có giá bán điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện nêu tại điểm này thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.

Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,175

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn