Đề xuất bổ sung các nguyên tắc khi thu hồi đất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
02/08/2022 09:19 AM

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thay thế Luật Đất đai 2013 đã bổ sung bổ sung các nguyên tắc khi thu hồi đất.

Đề xuất bổ sung các nguyên tắc khi thu hồi đất

Đề xuất bổ sung các nguyên tắc khi thu hồi đất (Hình từ internet)

1. Đề xuất bổ sung nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Cụ thể, nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 79 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi như sau:

- Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 80 của Luật Đất đai thì được bồi thường.

- Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. (Nguyên tắc bổ sung)

- Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc bằng tiền hoặc bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở nếu người có đất thu hồi có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở. (Nguyên tắc bổ sung)

- Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất. (Nguyên tắc bổ sung)

- Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

2. Đề xuất bổ sung nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn bổ sung nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất như sau:

- Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;

- Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính;

- Không thực hiện cưỡng chế:

+ Trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;

+ Trong các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;

+ Trong thời gian 15 ngày trước và sau tết nguyên đán;

+ Các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách nếu họ là người bị cưỡng chế và các trường hợp đặc biệt khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại địa phương;

(Nguyên tắc bổ sung)

- Việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện với người sử dụng đất, người có tài sản gắn liền với đất và đối tượng khác có liên quan đến khu đất thu hồi (nếu có). (Nguyên tắc bổ sung)

Ngoài ra, theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành mà người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

(Hiện hành Luật Đất đai 2013 quy định: Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND cấp xã, UBMTTQ Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục)

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi;

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

- Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

>>> Xem thêm: Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất là ai? Mức hỗ trợ ổn định đời sống năm 2022 là bao nhiêu?

Trường hợp bị thu hồi đất? Thời gian triển khai quyết định thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi?

Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong những trường hợp nào? Các khoản bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất ở?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn