Bổ sung quy định về Quốc kỳ, Quốc ca trong Luật Sở hữu trí tuệ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
01/07/2022 16:12 PM

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 đã bổ sung một số quy định về Quốc kỳ, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bổ sung quy định về Quốc kỳ, Quốc ca trong Luật Sở hữu trí tuệ

Bổ sung quy định về Quốc kỳ, Quốc ca trong Luật Sở hữu trí tuệ (Hình từ internet)

Theo đó, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 đã bổ sung một số quy định về Quốc kỳ, Quốc huy như sau:

- Bổ sung vào Điều 7 về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ:

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

- Bổ sung vào Điều 73 về dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của các nước, quốc tế ca.

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2023, trừ:

- Quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022.

- Quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/ 01/ 2024.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,479

Bài viết về

lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn