Sẽ có Nghị định khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
23/06/2022 14:29 PM

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3818/VPCP-NN ngày 21/6/2022 về xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

Sẽ có Nghị định khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Sẽ có Nghị định khuyến khích phát triển kinh tế trang trại (Ảnh minh họa)

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ NN&PTNT về xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

Việc xây dựng dự thảo Nghị định phải theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2022;

Các nội dung chính sách phải bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, khả thi, đúng thẩm quyền của Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Hiện hành, nội dung về khuyến khích kinh tế trang trại quy định tại Điều 142 Luật Đất đai 2013:

Nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, quy định đất sử dụng cho kinh tế trang trại gồm:

- Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại Điều 129 Luật Đất đai;

- Đất do Nhà nước cho thuê;

- Đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho;

- Đất do nhận khoán của tổ chức;

- Đất do hộ gia đình, cá nhân góp.

Công văn 3818/VPCP-NN được ban hành ngày 21/6/2022.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,977

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn