Bộ Xây dựng: Rà soát việc phân loại đô thị loại V

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
23/06/2022 11:10 AM

Bộ Xây dựng vừa có Công văn 2216/BXD-PTĐT về việc rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V.

Bộ Xây dựng: Rà soát việc phân loại đô thị loại V

Bộ Xây dựng: Rà soát việc phân loại đô thị loại V

Trước đó, ngày 26/5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 26/5/2016 về phân loại đô thị, trong đó việc lập, thẩm định và công nhận đô thị loại V thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Tiêu chuẩn đô thị loại V

Đô thị loại V phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

- Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội:

+ Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm hành chính hoặc trung tâm tổng hợp cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện hoặc cụm liên xã;

+ Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

- Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 4.000 người trở lên.

- Mật độ dân số:

+ Toàn đô thị đạt từ 1.000 người/km2 trở lên;

+ Tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 5.000 người/km2 trở lên.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 55% trở lên.

- Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

Đến tháng 12/2021, Việt Nam có 674 đô thị loại V.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức lập để án đề nghị công nhận đô thị loại V, thẩm định và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định công nhận đô thị loại V.

Trong quá trình theo dõi, kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước về phân loại đô thị, Bộ Xây dựng nhận thấy việc tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo thẩm quyền còn tồn tại một số bất cập, đặc biệt liên quan đến công tác quy hoạch đô thị, trình tự tổ chức lập, thẩm định đề án đề nghị công nhận loại đô thị.

Hiện nay vẫn còn tình trạng công nhận đô thị loại V khi chưa có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, quyết định công nhận là xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, chưa có các căn cứ cơ sở pháp lý để lập đề án và công nhận đô thị loại V. Công tác thẩm định chưa theo quy định của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

Để đảm bảo công tác phân loại đô thị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát công tác lập, thẩm định, ban hành quyết định công nhận đô thị loại V theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết 1210/216/UBTVQH13.

- Rà soát công tác lưu trữ hồ sơ Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V theo quy định tại Nghị quyết 1210/216/UBTVQH13.

- Tổ chức lập kế hoạch, lộ trình triển khai đầu tư đối với các đô thị dự kiến công nhận đô thị loại V trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị đảm bảo thực hiện công tác phân loại đô thị theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết 1210/216/UBTVQH13.

Công văn 2216/BXD-PTĐT được ban hành ngày 20/6/2022.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,827

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn