Đề xuất bổ sung nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từ xa

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/06/2022 10:43 AM

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó bổ sung nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từ xa.

Bổ sung nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từ xa

Bổ sung nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từ xa (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự thảo Thông tư đã bổ sung các nội dung chi phát sinh trong trường hợp đào tạo, bồi dưỡng từ xa như sau:

- Chi mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng từ xa (phần mềm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến;

Bài giảng, phần mềm mô phỏng, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ giảng dạy từ xa;

Chi phí đường truyền, chi phí phục vụ trực tiếp lớp học ảo…);

- Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư còn sửa đổi quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 về nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhưng không có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, không có điều kiện tự tổ chức lớp phải cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác thì cơ quan, đơn vị thanh toán cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng căn cứ hợp đồng ký kết giữa hai bên theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không lựa chọn được đơn vị thực hiện dịch vụ thì cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư.

dự thảo Thông tư

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,097

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn