04 điều cần biết về rút tiền gửi trước hạn tại ngân hàng từ ngày 01/8/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/06/2022 15:47 PM

Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN ngày 16/6/2022 quy định về áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng từ ngày 01/8/2022. Trong đó, cần lưu ý 04 điều về rút tiền gửi trước hạn tại ngân hàng như sau:

1. Đối tượng áp dụng chính sách về lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng

Theo Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-NHNN , đối tượng áp dụng bao gồm:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng , không bao gồm ngân hàng chính sách.

- Tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng), cá nhân gửi tiền tại tổ chức tín dụng (sau đây gọi là khách hàng).

04 điều cần biết về rút tiền gửi trước hạn tại ngân hàng từ ngày 01/8/2022 (Ảnh minh họa)

2. Các hình thức tiền gửi được rút trước hạn

Điều 3 Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định 04 hình thức tiền gửi rút trước hạn như sau:

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

- Tiền gửi có kỳ hạn.

- Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành.

- Các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Thế nào là rút trước hạn tiền gửi?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 04/2022/TT-NHNN , rút trước hạn tiền gửi được quy định như sau:

- Rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

- Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi phù hợp với các quy định của NHNN Việt Nam đối với từng hình thức tiền gửi cụ thể. 

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN . Trường hợp không có thỏa thuận rút trước hạn tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi phù hợp với quy định tại Thông tư 04/2022/TT-NHNN .

(Hiện nay, Thông tư 04/2011/TT-NHNN không quy định tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trước về việc rút trước hạn tiền gửi. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng có quy định tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.)

4. Lãi suất rút trước hạn tiền gửi

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được áp dụng theo Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN , trong đó:

-. Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

- Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi:

+ Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi;

+ Đối với phần tiền gửi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

(Bổ sung quy định về trường hợp khách hàng rút trước hạn tiền gửi so với quy định hiện hành).

Thông tư 04/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/8/2022 và thay thế Thông tư 04/2011/TT-NHNN .

>>> Xem thêm: Người không cư trú có được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ không? Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn như thế nào?

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,267

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn