Tiêu chuẩn trình độ đào tạo công chức ngành hải quan từ ngày 18/7/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
16/06/2022 11:52 AM

Theo Thông tư 29/2022/TT-BTC, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức ngành hải quan từ ngày 18/7/2022 có nhiều điểm mới như sau:

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo công chức ngành hải quan từ ngày 18/7/2022

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo công chức ngành hải quan từ ngày 18/7/2022 (Ảnh minh họa)

1. Tiêu chuẩn trình độ với Kiểm tra viên cao cấp hải quan

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, đã bỏ trình độ cử nhân chính trị.)

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

2. Tiêu chuẩn trình độ với Kiểm tra viên chính hải quan

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

3. Tiêu chuẩn trình độ với Kiểm tra viên hải quan

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

4. Tiêu chuẩn trình độ với Kiểm tra viên trung cấp hải quan

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, đã bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

5. Tiêu chuẩn trình độ Nhân viên hải quan

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, đã bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch nhân viên hải quan)

Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 18/7/2022 thay thế Thông tư 77/2019/TT-BTC.

>>> Xem thêm: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức hải quan năm 2022 là bao nhiêu? Địa phương nào đang cần tuyển dụng công chức hải quan?

Sẽ tinh giản bộ máy tổ chức hải quan tại các cấp cơ sở hướng tới xây dựng mô hình hải quan tập trung?

Khuyến khích việc tăng cường tương tác giữa cán bộ, công chức Hải quan với người dân, doanh nghiệp qua mạng xã hội?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,961

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn