Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/06/2022 14:29 PM

Thông tư 29/2022/TT-BTC đã bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18/7/2022.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan

1. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán

Hiện hành, Thông tư 77/2019/TT-BTC yêu cầu tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán như sau:

Ngạch công chức kế toán

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học

Kế toán viên cao cấp

Trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Kế toán viên chính

Bậc 3

Kế toán viên

Bậc 2

Kế toán viên trung cấp

Bậc 1

Tuy nhiên, Thông tư 29/2022/TT-BTC đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán. Thay vào đó, chỉ yêu cầu công chức Kế toán viên cao cấp; Kế toán viên chính; Kế toán viên có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

2. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức thuế

Theo Thông tư 77/2019/TT-BTC yêu cầu tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với công chức thuế như sau:

Ngạch công chức thuế

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học

Kiểm tra viên cao cấp thuế

Trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Kiểm tra viên chính thuế

Bậc 3

Kiểm tra viên thuế

Bậc 2

Kiểm tra viên trung cấp thuế

Bậc 1

Nhân viên thuế

Không yêu cầu

Còn Thông tư 29/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 18/7/2022) đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức chuyên ngành thuế.

(Thay vào đó, chỉ yêu cầu công chức Kiểm tra viên cao cấp thuế, Kiểm tra viên chính thuế, Kiểm tra viên thuế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ)

3. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hải quan

Theo Thông tư 77/2019/TT-BTC yêu cầu tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với công chức hải quan như sau:

Ngạch công chức hải quan

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

Trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Kiểm tra viên chính hải quan

Bậc 3

Kiểm tra viên hải quan

Bậc 2

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

Bậc 1

Nhân viên hải quan

Không yêu cầu

Từ ngày 18/7/2022, Thông tư 29/2022/TT-BTC đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức chuyên ngành thuế.

(Thay vào đó, chỉ yêu cầu công chức Kiểm tra viên cao cấp hải quan, Kiểm tra viên chính hải quan, Kiểm tra viên hải quan có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ)

4. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia

Thông tư 29/2022/TT-BTC bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia. Chỉ yêu cầu công chức Kỹ thuật viên bảo quản chính; Kỹ thuật viên bảo quản có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

Hiện hành, Thông tư 77/2019/TT-BTC yêu cầu tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với công chức dự trữ quốc gia như sau:

Ngạch công chức hải quan

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học

Kỹ thuật viên bảo quản chính

Trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Kỹ thuật viên bảo quản

Bậc 2

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

Bậc 1

Thủ kho bảo quản

Bậc 1

Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

Không yêu cầu

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,314

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn