Định hướng tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet ở nông thôn đến năm 2025

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
11/06/2022 15:57 PM

Bộ TT&TT ban hành Quyết định 1044/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2022 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó, định hướng tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet ở khu vực nông thôn đến năm 2025.

Định hướng tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet ở khu vực nông thôn đến năm 2025

Định hướng tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet ở nông thôn đến năm 2025 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Bộ TT&TT đặt ra các nhiệm vụ nhằm phát triển hạ tầng tại kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số bao gồm:

- Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân; phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các thôn, bản, khu vực dân sinh; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực nông thôn; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển hạ tầng số trong Quý IV năm 2022.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trong Quý II năm 2022.

Ngoài ra, Quyết định 1044/QĐ-BTTTT cũng nêu rõ các nhiệm vụ khác giúp hoàn thiện thể chế trong kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, đơn cử như:

- Xây dựng, trình ban hành Luật Giao dịch điện tử.

- Nghiên cứu, xây dựng nghị định quy định quản lý và phát triển kinh tế số nền tảng, hoạt động của các nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến. 

- Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật cho kinh tế số và xã hội số. Xây dựng, ban hành, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số…

Quyết định 1044/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,046

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn