Sửa tỷ lệ hao mòn của một số loại tài sản cố định (dự kiến)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/06/2022 15:23 PM

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn của một số tài sản cố định quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 45/2018/TT-BTC.

Đây là nội dung tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. (Công văn 5000/BTC-QLCS ngày 31/5/2022)

Theo đó, đề xuất sửa đổi thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn của một số tài sản cố định quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 45/2018/TT-BTC. Cụ thể, các phương án được đưa ra bao gồm:

Xem thêm tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 45/2018/TT-BTC.

>>> Xem thêm: Việc tính hao mòn tài sản cố định cơ quan nhà nước được thực hiện dựa trên phương pháp nào? Thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn được xác định ra sao?

Tài sản cố định nào của đơn vị sự nghiệp công lập phải tính khấu hao, trích hao mòn? Nguyên tắc và phương pháp tính hao mòn tài sản cố định là gì?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,760

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn