Kế hoạch thi điều tra viên ngành Kiểm sát năm 2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
07/06/2022 16:45 PM

Viện KSND tối cao vừa có Kế hoạch 59/KH-VKSTC về tổ chức thi điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022.

Kế hoạch thi điều tra viên ngành kiểm sát năm 2022

Kế hoạch thi điều tra viên ngành kiểm sát năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, số lượng, đối tượng và điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển điều tra viên ngành kiểm sát năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng Điều tra viên ngành Kiểm sát

Căn cứ nhu cầu công tác, chỉ tiêu số lượng các ngạch Điều tra viên được giao, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, phê duyệt chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng ngạch chức danh Điều tra viên và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, cụ thể:

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 07 Điều tra viên cao cấp, 09 Điều tra viên trung cấp, 30 Điều tra viên sơ cấp.

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương: 02 Điều tra viên cao cấp, 01 Điều tra viên sơ cấp.

2. Đối tượng tham gia dự thi điều tra viên ngành Kiểm sát

Công chức đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Sĩ quan Quân đội nhân dân đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương; đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 2015 và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển điều tra viên ngành Kiểm sát

- Chức danh Điều tra viên cao cấp.

Phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

+ Đang là Điều tra viên trung cấp công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

+ Đã có thời gian giữ ngạch Điều tra viên trung cấp tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương từ đủ 05 năm trở lên (trường hợp đã là Điều tra viên trung cấp trong Quân đội nhân dân, Điều tra viên trung cấp trong ngành Công an, Kiểm sát viên trung cấp trong ngành Kiểm sát, Thẩm phán trung cấp trong ngành Tòa án, Chấp hành viên trung cấp trong ngành Thi hành án thì thời gian giữ ngạch đó được tính vào thời gian giữ ngạch Điều tra viên trung cấp).

+ Phải đảm bảo các quy định tại Điều 46; điểm b, c, d Khoản 1 Điều 49 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 2015; Điều 14 Quyết định 26/QĐ-VKSTC 2020.

- Chức danh Điều tra viên trung cấp.

+ Phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp theo quy định tại Điều 46 và khoản 1 Điều 48 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 2015, Điều 17 Quyết định 26/QĐ-VKSTC 2020.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 2015 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ 09 năm trở lên (Khoản 2 Điều 48 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 2015) đang giữ ngạch Điều tra viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương thì được tham gia dự thi.

- Chức danh Điều tra viên sơ cấp.

+ Phải là Kiểm sát viên sơ cấp, Cán bộ điều tra, Kiểm tra viên, Chuyên viên đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

+ Phải đảm bảo các quy định tại Điều 46; Khoản 1, 2 Điều 47 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 2015; Điều 20 Quyết định 26/QĐ-VKSTC.

- Thời gian công tác của Điều tra viên

+ Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước liền kề đến khi đăng ký dự thi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trường hợp trong 03 năm trước liền kề đến khi đăng ký dự thi có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi người dự thi công tác đồng ý và thống nhất cử đăng ký tham gia dự thi tuyển.

- Đánh giá của chính quyền sở tại.

+ Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi người dự thi cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của người dự thi và gia đình tại nơi cư trú.

Lưu ý: Điều kiện và tiêu chuẩn được xác định đến hết ngày 30/6/2022.

Kế hoạch 59/KH-VKSTC ban hành ngày 03/6/2022

>>> Xem thêm: Thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát nhân dân năm 2022: Phải đáp ứng tiêu chuẩn nào để được dự thi?

Thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022: Chuẩn bị hồ sơ tham gia dự như thế nào?

Năm 2022, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tuyển sinh 350 chỉ tiêu đại học hệ chính quy ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát?

Chí Nhân

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,533

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn