Hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ trong tháng 8/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
06/06/2022 15:22 PM

Đây là nội dung tại Công văn 1780/LĐTBXH-VL về việc triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ trong tháng 8/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thường xuyên phổ biến, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các thủ tục để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp để rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị để sớm xem xét, thẩm định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Thường xuyên cập nhật số liệu vào biểu mẫu báo cáo trực tuyến về tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà.

Xem chi tiết tại Công văn 1780/LĐTBXH-VL ngày 31/5/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,528

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn