Bỏ sổ hộ khẩu: Mua BHYT hộ gia đình thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
17/05/2022 15:18 PM

Luật Cư trú 2020 quy định sổ hộ khẩu chỉ có giá trị đến hết ngày 31/12/2022. Vậy trường hợp bỏ sổ hộ khẩu thì mua BHYT hộ gia đình thế nào?

Theo đó, để hướng dẫn cho trường hợp trên Chính phủ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Bỏ sổ hộ khẩu: Mua BHYT hộ gia đình thế nào?

Bỏ sổ hộ khẩu: Mua BHYT hộ gia đình thế nào? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự thảo Nghị định hướng dẫn như sau:

- Đối với hộ gia đình đang tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình mà vẫn còn giữ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú.

Kể từ ngày 01/01/2023 thực hiện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

- Đối với trường hợp công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú sau ngày 01/7/2021 dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bị cơ quan đăng ký cư trú thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

- Đối với trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở sữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Khoản 2 Điều 37 được quy định như sau:

Điều 37. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến quản lý cư trú

...

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 như sau:

“7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.”.

...

Xem chi tiết tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,291

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn