Kiểm tra, rà soát các vấn đề về phát triển điện mặt trời

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
12/04/2022 13:56 PM

Đây là nội dung tại Công văn 1685/BCT-DL ngày 01/4/2022 về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn.

Kiểm tra, rà soát các vấn đề về phát triển điện mặt trời

Kiểm tra, rà soát các vấn đề về phát triển điện mặt trời (Ảnh minh họa)

Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp và tổng hợp kết quả kiểm tra của một số địa phương, ngày 21/3/2022, Bộ Công Thương ban hành Kết luận 1424/BCT-ĐL về rà soát các vấn đề phát triển điện mặt trời mái nhà. 

Trong nội dung Kết luận, Bộ Công Thương đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 và các quy định của pháp luật có liên quan tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình phát triển các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công thư 96/LĐCP ngày 28/3/2022, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời, nhất là điện mặt trời mái nhà theo đúng Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trường hợp phát hiện vi phạm, cần xem xét xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10/4/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trường hợp chậm hơn, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Tước đó, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, trong đó quy định: 

- Điện mặt trời là điện được sản xuất từ các tấm quang điện theo nguyên lý biến đổi từ quang năng thành điện năng.

- Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của Bên mua điện.

- Dự án điện mặt trời nối lưới là dự án điện mặt trời được đấu nối trực tiếp vào lưới điện quốc gia trừ quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 13/2020.

- Dự án điện mặt trời nổi là dự án điện mặt trời nối lưới có các tấm quang điện được lắp đặt trên cấu trúc nổi trên mặt nước.

- Dự án điện mặt trời mặt đất là dự án điện mặt trời nối lưới trừ các dự án quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định 13/2020.

Xem chi tiết tại Công văn 1685/BCT-ĐL ngày 01/4/2022.

Xuân Thảo

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,695

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn