Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
12/04/2022 11:25 AM

Đây là nội dung tại Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Cụ thể, theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH, NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm, đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà quy định tại Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ như sau:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

- Đối với NLĐ:

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg .

Mẫu số 1

- Đối với doanh nghiệp:

+ Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg .

Mẫu số 2

+ Trường hợp trong danh sách có NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Doanh nghiệp nhận đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà từ NLĐ và tổng hợp thành 1 bộ hồ sơ gửi về UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất

Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất (Ảnh minh họa)

2. Quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Bước 1. NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

(NLĐ chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Bước 2. Doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

- Tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. 

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 02 ngày làm việc.

- Gửi danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc. 

- Lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Bước 3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ.

Bước 4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Lưu ý: Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022. 

Bước 5. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

Bước 6. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 7. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho NLĐ.

3. Phương thức gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đề nghị theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến.

Căn cứ pháp lý:

- Phụ lục Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022;

- Khoản 1 Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành kèm theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022.

Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2022 mà người lao động và doanh nghiệp cần biết?

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động đang thuê trọ thì có được nhận mức hỗ trợ tiền thuê nhà không?

Người lao động thuê trọ và đang làm việc trong hợp tác xã có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà không?

 

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,676

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn