TP. HCM: Điều chỉnh quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ gộp sổ BHXH

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
08/04/2022 16:46 PM

Đây là nội dung tại Thông báo 1511/TB-BHXH ngày 30/3/2022 về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa của BHXH TP.HCM. Thành phần hồ sơ và quy trình nộp và tiếp nhận hồ sơ quy định như sau:

TP. HCM: Điều chỉnh quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ gộp sổ BHXH

1. Thành phần hồ sơ

Theo Mục I Quy trình kèm theo Thông báo 1511/TB-BHXH , thành phần hồ sơ khi gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên quy định như sau:

1.1 Đơn vị sử dụng lao động

- Phiếu giao nhận hồ sơ 600o ban hành kèm theo Quy trình tại Thông báo 1511/TB-BHXH .

Phiếu giao nhận hồ sơ 600o

- Mẫu TK1-TS do người đang tham gia BHXH kê khai; Trường hợp chưa đồng bộ mã số BHXH: kê khai đầy đủ hộ gia đình và kèm bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn hiệu lực để làm cơ sở rà soát mã số BHXH.

Mẫu TK1-TS

- Các sổ BHXH đề nghị gộp.

1.2. Người đang bảo lưu BHXH

- Phiếu giao nhận hồ sơ 605b ban hành kèm theo Quy trình tại Thông báo 1511/TB-BHXH .

Phiếu giao nhận hồ sơ 605b

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam);

Trường hợp chưa đồng bộ mã số BHXH: kê khai đầy đủ hộ gia đình và kèm bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực để làm cơ sở rà soát mã số BHXH.

- Các sổ BHXH đề nghị gộp.

Lưu ý: Đối với trường hợp hưởng chế độ sai quy định, nộp bổ sung phiếu thu đã nộp tiền và Quyết định thu hồi.

2. Phương thức nộp hồ sơ

Người đang bảo lưu BHXH/Đơn vị nộp hồ sơ bằng 01 trong 03 hình thức sau:

- Nộp hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

- Nộp hồ sơ giấy qua dịch vụ Bưu chính;

- Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Lưu ý: Đối với trường hợp có quá trình đóng trùng BHXH, người đang bảo lưu BHXH nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan BHXH, đơn vị nộp hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính (kèm toàn bộ các sổ BHXH đề nghị gộp).

* Thời gian giải quyết hồ sơ và trả kết quả: 10 ngày làm việc

3. Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ

3.1. Người tham gia BHXH

- Người đang tham gia BHXH lập Mẫu TK1-TS nộp kèm tất cả các sổ BHXH cho đơn vị nơi đang làm việc để đơn vị lập thủ tục theo phiếu giao nhận hồ sơ 600o nộp cho cơ quan BHXH đang quản lý.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH lập Mẫu TK1-TS nộp kèm tất cả các sổ BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ 605b nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Lưu ý: Mẫu TK1-TS ghi rõ thời gian đóng trùng, yêu cầu “hoàn trả trực tiếp” đối với quá trình BHXH đã xác nhận bảo lưu hoặc “giảm trùng” đối với quá trình BHXH đang tham gia tại đơn vị (nếu có).

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ 605b do cơ quan BHXH chuyển đến qua địa chỉ thư điện tử/Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính; Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT, Quyết định hoàn trả tiền đóng trùng, Phiếu yêu cầu hướng dẫn người tham gia thực hiện thủ tục nộp lại số tiền đã hưởng sai quy định (nếu có).

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: điều chỉnh, nộp hồ sơ lại theo quy định.

3.2. Đơn vị sử dụng lao động

- Lập thủ tục gộp sổ cho người đang tham gia BHXH tại đơn vị theo Phiếu giao nhận hồ sơ 600o, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu.

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ 600o do cơ quan BHXH chuyển đến qua địa chỉ thư điện tử/Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: điều chỉnh, nộp hồ sơ lại theo quy định.

- Trả sổ BHXH, thẻ BHYT, Quyết định hoàn trả tiền đóng trùng cho người tham gia lưu giữ (nếu có).

Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ gộp sổ BHXH nêu trên áp dụng từ ngày 01/4/2022.

Xem chi tiết tại Thông báo 1511/TB-BHXH ngày 30/3/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,166

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn