GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
01/04/2022 11:10 AM

GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD là mục tiêu đặt ra tại Quyết định 412/QĐ-TTg phê duyệt đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030.

Thủ tướng: GDP bình quân đầu người đến 2030 đạt khoảng 7.500 USD

Thủ tướng: GDP bình quân đầu người đến 2030 đạt khoảng 7.500 USD (Ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án như sau:

- Đến năm 2030 đạt mức xếp hạng tín nhiệm từ Baa3 (đối với Moody’s) hoặc BBB- (đối với S&P và Fitch) trở lên.

- Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế vĩ mô:

+ Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cả giai đoạn khoảng 7%/năm;

+ GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33-35% GDP.

- Các chỉ tiêu về tài khóa:

+ Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, phấn đấu bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2030 khoảng 3% GDP;

+ Nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP.

- Các chỉ tiêu lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng:

+ Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 đạt 11-12%; đến năm 2030 duy trì tối thiểu 12%;

+ Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản có rủi ro của khối ngân hàng ở mức tối thiểu 9%;

+ Duy trì mức dự trữ ngoại hối tương đương với tối thiểu 16 tuần nhập khẩu.

- Các chỉ tiêu chủ yếu về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7.

- Các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường:

+ Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%;

+ Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70%;

+ Giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính.

Quyết định 412/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 31/3/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,167

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn