Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo 500 nghìn đồng mua điện thoại thông minh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
26/03/2022 14:29 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, trong đó đề xuất hỗ trợ hộ nghèo 500 nghìn đồng mua điện thoại thông minh.

Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo 500 nghìn đồng mua điện thoại thông minh

Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo 500 nghìn đồng mua điện thoại thông minh (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối tượng được nhận hỗ trợ điện thoại thông minh từ Chương trình phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Là hộ nghèo, hộ cận nghèo; ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo là gia đình chính sách người có công và gia đình có các đối tượng chính sách đặc biệt khác có nhu cầu hỗ trợ.

- Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng (bao gồm từ các chương trình này và các chương trình, đề án khác) từ năm 2021 đến thời điểm đề nghị hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

Hình thức, mức hỗ trợ, phương thức thực hiện

- Hình thức hỗ trợ: Bằng tiền

- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/hộ (không phân biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo; không phân biệt địa bàn hộ gia đình cư trú).

- Hộ gia đình tự lựa chọn, quyết định mua điện thoại thông minh từ nguồn kinh phí Chương trình hỗ trợ và nguồn kinh phí bổ sung của gia đình.

- Phương thức thực hiện: Đặt hàng doanh nghiệp viễn thông thực hiện hỗ trợ hộ gia đình trang bị điện thoại thông minh. Hộ gia đình được hỗ trợ có thể lựa chọn nhận hỗ trợ thông qua:

+ Trừ dần vào chi phí sử dụng dịch vụ viễn thông phát sinh vượt số kinh phí được Chương trình hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập cho hỗ gia đình;

+ Nhận tiền mặt (một lần) trực tiếp từ doanh nghiệp do hộ gia đình đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (đăng ký khi làm Đơn đề nghị hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh).

Thủ tục, hồ sơ thực hiện hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và dịch vụ viễn thông công ích kèm theo

- Hộ gia đình được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cung cấp cho doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích các thủ tục sau:

+ Đơn đề nghị được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích của hộ gia đình, có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã theo Mẫu số 01/ĐK-ĐT,DV-HGĐ, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư;

+ Bản phô tô Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân của chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình nhận hỗ trợ (Có bản chính để đối chiếu).

Dự thảo Thông tư

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,078

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn