Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
25/02/2022 08:35 AM

Tại Công văn 1761/BTC-CST, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó nghiên cứu sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản học phí của các cơ sở giáo dục công lập.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Cụ thể, về đề xuất xem xét, sửa đổi quy định cho phép các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với học phí chính quy, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng như sau:

- Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến này của Bộ Giáo dục và Đào tạo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện ổn định, lâu dài.

- Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, sẽ báo cáo Chính phủ trước ngày 31/3/2022, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/6/2022 để xem xét đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh các năm 2023 - 2025.

Ngoài ra, Bộ Tài chính xin đề xuất với Thủ tướng như sau:

- Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất đối với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp giáo dục và dịch vụ giáo dục theo quy định của pháp luật về thuế, về tiền thuê đất hiện hành.

- Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét đề xuất miễn tiền thuê đất các cơ sở, doanh nghiệp giáo dục khi xây dựng văn bản quy định về việc giảm tiền thuê đất để triển khai thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15.

- Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu học phí theo quy định của Nhà nước (còn chưa đủ bù đắp chi phí) của các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 1761/BTC-CST được ban hành ngày 23/02/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,348

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn