Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
08/02/2022 16:56 PM

Đây là nội dung tại Chỉ thị 01/CT-BGTVT ngày 28/01/2022 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 (ảnh minh họa)

Quán triệt Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án, chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng các dự án, ngay từ đầu năm 2022.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phân công trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án, báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Vụ Kế hoạch - Đầu tư) để theo dõi, chỉ đạo.

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư), chậm nhất 30 ngày sau khi nhận được Quyết định giao kế hoạch, để Bộ xem xét chấp thuận làm cơ sở cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

- Hoàn thiện thủ tục phân khai chi tiết dự toán chi (TABMIS), chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được Quyết định giao kế hoạch; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước; xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các dự án khởi công mới; tiến độ công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.

- Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng....

- Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.

- Đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

- Đảm bảo mục tiêu giải ngân kế hoạch tổng thể các dự án của Bộ trong năm 2022: hết tháng 12/2022 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/01/2023 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Xem chi tiết các yêu cầu khác tại Chỉ thị 01/CT-BGTVT ngày 28/01/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,079

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn