Tăng giá hàng hóa dịp Tết: khi nào bị phạt, mức phạt thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/01/2022 08:05 AM

Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, lợi dụng tình trạng đó người bán đã tăng giá hàng hóa một cách bất hợp lý. Vậy hành vi tăng giá hàng hóa bất hợp lý dịp Tết bị xử lý như thế nào?

Tăng giá hàng hóa dịp Tết: khi nào bị phạt, mức phạt thế nào?

Tăng giá hàng hóa dịp Tết: khi nào bị phạt, mức phạt thế nào? (Ảnh minh họa)

1. Khi nào tăng giá hàng hóa dịp Tết bị phạt?

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định xử phạt đối với hành vi tăng giá hàng hóa bất hợp lý.

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, Điều 7 Thông tư 31/2014/TT-BTC và khoản 6 Điều 1 Thông tư 153/2016/TT-BTC thì hành vi tăng giá hàng hóa bất hợp lý dịp Tết là hành vi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã kê khai hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Tăng giá theo giá ghi trong Biểu mẫu đăng ký hoặc văn bản kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai hoặc có văn bản yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và thực hiện đăng ký lại, kê khai lại mức giá.

+ Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai.

+ Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã hoặc phải kê khai hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

+ Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu đăng ký lại, kê khai lại mức giá theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hành vi tăng giá hàng hóa dịp Tết thuộc các trường hợp trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Tăng giá hàng hóa bất hợp lý dịp Tết có thể bị phạt đến 120 triệu đồng

- Hành vi tăng giá hàng hóa bất hợp lý dịp Tết bị xử phạt vi phạm hành chính với các mức như sau:

Tổng giá trị hàng hóa tăng giá bất hợp lý

Mức phạt

Đến 50 triệu đồng

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Trên 500 triệu đồng.

Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Như vậy, hành vi tăng giá hàng hóa bất hợp lý dịp Tết thì cá nhân có thể bị phạt đến 60 triệu đồng, tổ chức bị phạt đến 120 triệu đồng.

Trong đó, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá bất hợp lý làm căn cứ áp dụng mức xử phạt trên được tính bằng công thức sau:

Mức giá bán thực tế của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm về tăng giá bất hợp lý nhân (x) với số lượng hàng hóa, dịch vụ đã bán tăng giá bất hợp lý tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bắt đầu tăng giá bất hợp lý tới thời điểm xử phạt hành vi vi phạm này.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do thực hiện hành vi vi phạm. Số tiền thu lợi do thực hiện hành vi vi phạm được tính như sau:

- Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá bất hợp lý trừ (-) tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán theo giá đăng ký, kê khai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đưa vào áp dụng trước đó đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

- Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá bất hợp lý trừ (-) tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tính theo mức giá trên cơ sở kết quả kiểm tra yếu tố hình thành giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Căn cứ: Điều 13 Nghị định 109/2013/NĐ-CP; Điều 7 Thông tư 31/2014/TT-BTC

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn