Hướng dẫn thanh tra việc mua sắm Kit test Covid-19 trong năm 2020-2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
21/01/2022 17:04 PM

Thanh tra Chính phủ ban hành Hướng dẫn 68/HD-TTCP ngày 14/01/2022 về thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit test nhanh, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn thanh tra việc mua sắm Kit test Covid-19 trong năm 2020-2021

Hướng dẫn thanh tra việc mua sắm Kit test Covid-19 trong năm 2020-2021 (ảnh minh họa)

Theo đó, nhằm phát hiện kịp thời những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý và việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit test nhanh, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; có sự sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách phù hợp, Thanh tra Chính phủ đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Nội dung thanh tra

Theo Hướng dẫn 68/HD-TTCP, các nội dung cần phải thanh tra bao gồm:

- Việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit test nhanh, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

- Việc chấp hành thực hiện quy định của pháp luật trong việc xây dựng danh mục, định mức mua sắm, đơn giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thẩm định, phê duyệt danh mục, định mức, thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu của cơ quan có thẩm quyền; việc thực hiện quy trình đấu thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán... về mua sắm mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit test nhanh, vacxin, thuốc phòng, chống Covid-19.

- Việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (nguồn ngân sách, nguồn huy động và các nguồn khác).

2. Đối tượng thanh tra

Khoản 3 Mục II Hướng dẫn 68/HD-TTCP chỉ ra các đối tượng cần phải thực hiện thanh tra, cụ thể:

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý và thực hiện mua sắm mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit test nhanh, vacxin, thuốc phòng chống dịch Covid-19: Bộ Y tế, Sở Y tế, các cơ sở điều trị, cách ly... và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp, mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit test nhanh, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

3. Thời kỳ thanh tra

Thời kỳ thanh tra từ năm 01/01/2020 đến tháng 31/12/2021, nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Sau khi thực hiện thanh tra, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định như sau:

- Từ ngày 05/2/2022 đến ngày 10/2/2022, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thanh tra Chính phủ về tình hình triển khai các cuộc thanh tra, nội dung báo cáo gồm: số lượng các đoàn thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra, thời gian kết thúc thanh tra, số lượng các cơ quan, đơn vị được thanh tra (Báo cáo theo Biểu số 1 Hướng dẫn 68/HD-TTCP).

- Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/3/2022.

Trong quá trình triển khai thanh tra, nếu có khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ, đề nghị kịp thời báo cáo Tổ công tác, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn, xử lý.

Xem chi tiết công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch tiến hành thanh tra tại Hướng dẫn 68/HD-TTCP ngày 14/01/2022. 

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,821

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn