Công chức được tăng thu nhập khi làm việc ở những địa phương này

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
21/01/2022 10:32 AM

Ngoài tiền lương, công chức, viên chức sẽ được chi trả thu nhập tăng thêm dựa trên hiệu quả công việc khi làm việc ở những địa phương sau đây.

Công chức sẽ được tăng thu nhập khi làm việc ở một số địa phương

Công chức được tăng thu nhập khi làm việc ở một số địa phương (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 có quy định: Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Đến nay, Quốc hội đã đồng ý cho 03 địa phương được chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức. Cụ thể:

*Tại TP.HCM:

Theo Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM:

Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

Thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14, HĐND TP.HCM đã có Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND, trong đó có quy định:

Từ năm 2022 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14, căn cứ khả năng cân đối và yêu cầu điều hành của Thành phố, UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố quyết định hệ số thu nhập tăng thêm không vượt quá 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

*Tại Hải Phòng:

Theo Nghị quyết 35/2021/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, trong đó có quy định cơ chế, chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý như sau:

Thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền:

HĐND Thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Như vậy, sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức tại TP.Hải Phòng có thể được chi thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương hiện hưởng.

*Tại Cần Thơ:

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Trong đó, đề cập đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý như sau:

Thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, những trí thức có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cao của Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

Việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương chi thu nhập tăng thêm quy định nêu trên chỉ được thực hiện khi Thành phố tự cân đối được ngân sách.

Như vậy, ngoài tiền lương, công chức, viên chức sẽ được chi trả thu nhập tăng thêm dựa trên hiệu quả công việc khi làm việc ở những địa phương này.

>>> Xem thêm: Xác định thời hạn nâng lương thường xuyên của công chức như thế nào? Khi nào thì áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,201

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn